Återvinning &
Materialhantering

Tillverkning, försäljning och service av återvinningsmaskiner och materialhanterare, samt egentillverkade mobila och startionära flishuggar.

Läs mer...

Lastbilspåbyggnationer
Skogsindustrin

Tillverkning av kundanpassade påbyggnader med hög kvalitet och god servicegrad för transporter inom främst skogsindustrin.

Läs mer...

Lantbruks-, Skogs-
&  Grönytemaskiner

Försäljning och service av lantbruksmaskiner, skogs- och grönytemaskiner.
OP maskiner har John Deere-agenturen för södra och östra Skåne, samt västra Blekinge.

Läs mer...

Se filmen om
OP Gruppen

Image
OP Gruppen

Sedan 1987

Moderbolaget i en
koncern med bredd

OP Gruppen AB är moderbolaget i en koncern med en bred verksamhet inom affärsområdena – Återvinning och materialhantering, Lantbruk samt Lastbilspåbyggnationer.

Inom återvinning och materialhantering är vi marknadsledande i Sverige genom OP System som säljer och servar återvinnigsmaskiner och materialhanteringsmaskiner. OP System har även bolag i Danmark, Norge och Finland. Till affärsområdet hör också OP Erjo som konstruerar och bygger flishuggar för biobränsleproduktion.

OP Höglunds konstruerar och producerar lastbilspåbyggnader för skogsindustrin t ex flis- och timmer- och grotekipage.

Bolaget OP Maskiner säljer och servar lantbruksmaskiner, skogs- och grönytemaskiner, med John Deere-agenturen för södra och östra Skåne, samt västra Blekinge.

Koncernen omsätter ca 1100 MSEK per år och har ca 250 anställda som arbetar med kända varumärken som Doppstadt, Sennebogen, Rubble Master, Demarec, Zemmler, John Deere, Väderstad, Höglunds, AM Trailer, Erjo m fl.

Vårt målsättning är att vara en stark partner för både kund och leverantör.

OP Gruppen

Produkter

Detta gör vi:
OP Gruppen

Affärsområden

Våra tre affärsområden
 

Levererar maskiner för modern återvinning och materialhantering på svenska, danska, norska och finska marknaderna. Konstruerar och bygger skräddarsydda flishuggar med hög kvalitet.

Läs mer...

 

Bolag med tygndpunkt på försäljning och service av lantbruksmaskiner, skogs- och grönytemaskiner. OP maskiner har John Deere-agenturen för södra och östra Skåne, samt västra Blekinge.

Läs mer...

 

Utvecklar och producerar kundanpassade påbyggnader med hög kvalitet och god servicegrad för transporter inom främst skogsindustrin. Ledande i Sverige och Norge på timmerpåbyggnader, flisekipage.

Läs mer...

OP Gruppen

Koncernen

Våra bolag i koncernen
OP system ab
OP system a/s
OP system as
OP system oy
OP maskiner ab
OP höglunds ab
OP erjo ab
OP finance ab
OP rental ab
OP system ab
OP system a/s
OP system as
OP system oy
OP maskiner ab
OP höglunds ab
OP erjo ab
OP teknik ab
OP finance ab
OP rental ab
Image

Moderbolaget i en koncern med bredd

Nyheter

Aktuellt

Senaste nytt